Rok 2008/2009

Nejdůležitější akce v činnosti
dětského pěveckého sboru CARMINA 2008/2009

Vynikajících úspěchů dosáhly na přelomu března a dubna dětské pěvecké sbory CARMINA a ZPĚVÁČCI tříd s rozšířenou výukou hudební výchovy (RVHV) při ZŠ Prodloužená v Pardubicích – Polabinách. V rozmezí pouhých deseti dnů se totiž zúčastnily dvou vrcholných soutěžních klání ve sborovém zpívání a přivezly z nich pět skvělých medailových umístění. Nejdříve se sbory představily 26. března krajského kola soutěže DPS Pardubického kraje v Holicích v Čechách. Krásného výsledku a první cenné soutěžní zkušenosti získal DPS CARMINA, který byl při své premiéře v novém složení ohodnocen stříbrným pásmem. Sbor ZPĚVÁČCI vybojoval zlaté pásmo s doporučením odborné poroty na celostátní přehlídku DPS v Rychnově nad Kněžnou. Podruhé předvedly sbory tříd s RVHv své pěvecké výkony na celostátní soutěži DPS „Zahrada písní“ v Praze ve dnech 4. – 5. dubna. V nejsilněji obsazené 2. kategorii (20 sborů) vyzpívala CARMINA 6. A stříbrné pásmo a ZPĚVÁČCI 3. A byli oceněni pásmem zlatým. Další „zlato“ a absolutní vítězství v 1. kategorii přiřkla renomovaná porota složená z odborníků Unie českých pěveckých sborů benjamínkům z DPS CARMINA 1. A. Desítky hodin poctivé přípravy dětí, jejich vyučujících a korepetitorek se tak zaslouženě přeměnily v celkově 2 stříbrná a 3 zlatá ocenění. Na tuto úctyhodnou bilanci jsou oprávněně hrdé i obě sbormistryně z „polabinské dvojky“ Mgr. Iva Bednářová a Mgr. Monika Kadlecová: jejich svěřenci si totiž připomínají v tomto roce kulaté narozeniny – CARMINA dvacáté a ZPĚVÁČCI desáté výročí činnosti.

Pátek15. května prožily děti ze třídy 1. A zcela netradičně mimo školní učebnu. Vydaly se totiž se svou paní učitelkou třídní Ivou Bednářovou na exkurzi na pardubické letiště. Zde byl pro ně zásluhou provázejícího pana Filipa připraven bohatý program. Nejprve děti důkladně poznaly zdejší hasičský záchranný sbor. Seznámily se s veškerou technikou, kterou hasiči používají při zásazích. Mezi nejzajímavější ukázky patřily různé druhy výjezdových aut a jejich vybavení. Byla zdůrazněna součinnost základních složek IZS při zásahu na dopravní nehodu, vyproštění osob z havarovaného vozidla , ale i řešení mimořádných situací (živelné pohromy atd.). Dále byla dětem přiblížena důležitost práce leteckých mechaniků v době mimo letecký provoz. Prohlédly i posadily se do kabiny českých ultra lehkých letadel, obdivovaly vrtulníky ruské výroby. Celé dopoledne všem velmi rychle uběhlo a bylo pro prvňáčky plné nevšedních zážitků, ale i nově nabytých zkušeností pro reálný život.

Zahraniční cesta 6. A do Anglie Sedmnáct žáků třídy 6. A s rozšířenou výukou hudební výchovy a jejich čtyři „ex“ spolužáci – dnes studenti osmiletých gymnázií – prožilo třetí květnový týden ve Velké Británii. Jejich bývalé třídní učitelce a dnes nadále vyučující anglickému jazyku Mgr. Ivě Bednářové se ve spolupráci s ing. Lenkou Vodákovou podařilo po čtyřměsíční náročné organizační přípravě spojit jednadvacet pardubických dětí s obdobně početnou skupinou pražských gymnazistů s jediným cílem: přiblížit prostřednictvím zájezdu „Velká Británie – to není jen Londýn“ jazyk, přírodní a historické krásy této ostrovní země. Zahraniční výjezd se uskutečnil prostřednictvím CK BOCA Pardubice pod vedením ing. Jitky Borůvkové, jež pečlivě sestavila jeho celkový harmonogram, a se zkušenými profesionálními řidiči Josefem Gnolem a Romanem Ducháčem z Dopravního podniku Hradec Králové. O celou výpravu, jež čítala 47 osob, se ve dnech 18. – 23. května, obětavě staral průvodce pan Mudr.Vladimír Mlčoch. Pondělí 18. května jsme prožili celé v autobuse. Jedinou delší přestávku jsme absolvovali hned v Praze při neplánovaném čekání na doručení doma zapomenutého cestovního pasu. Po průjezdu Rozvadovem následoval „nekonečný“ přejezd přes Německo a Belgii do Francie. Únavu ze stovek přibývajících kilometrů a dlouhou chvíli všem pomáhalo krátit několik osvědčených filmů, mezi nimiž samozřejmě nemohli chybět „Účastníci zájezdu“. Úterní časné ráno 19. května zahájila pasová kontrola v Calais a vzrušující dvouhodinová plavba trajektem do Doveru. Po nasednutí do autobusu jsme čas bezezbytku využili k posilujícímu spánku, neboť nás čekala devítihodinová prohlídka Londýna. Tu jsme zahájili v katedrále sv. Pavla, jejíž 113 metrů vysoká kopule je 3. nejvyšší na světě. Zdatnější vystoupali nejen do „šeptající galerie“ s neobvyklou akustikou (jak by se hodila pro nápovědu při školním zkoušení), ale až na venkovní vyhlídku, jež nás odměnila doslova „leteckým“ pohledem na celý Londýn. Pak jsme se vydali přes „Millenium Bridge“ – most pro pěší, postavený na přelomu tisíciletí. Již si nešlo „nevšimnout si“ stále rostoucího počtu sportujících běžců… Minuli jsme např. zrekonstruované Shakespearovo divadlo, „Southwark Cathedral“, zastavili se v nákupní pasáži. Po obědě jsme pokračovali přes „Tower Bridge“ – typickou mostní stavbu Londýna s neogotickými věžemi. Zde jsme si znovu připomenuli, jak je potřebné neustále si hlídat své peněženky, doklady a cennosti… Odpoledne pak završila prohlídka pevnosti „Tower“ mj. se zajímavými expozicemi královských korunovačních klenotů. Navečer jsme se přesunuli do městečka Abingdon, kde nás již čekaly hostitelské rodiny a první praktické používání angličtiny… Na středeční dopoledne 20. května byl naplánován výlet do Winchesteru, hlavního města starobylého království Wessex. Vilém Dobyvatel zde vystavěl jeden ze svých prvních hradů, z něhož se dochoval pouze „Hlavní sál“ se legendárním „Kulatým stolem“. Dále naše kroky směřovaly do téměř tisíc let staré katedrály, kde jsme obdivovali v Anglii nejstarší chórové lavice a knihovnu. S ostatními návštěvníky jsme si také mj. zkusili rychlou evakuaci z objektu vyvolanou poplašným alarmem. Po obědě jsme zavítali do Salisburské katedrály – ukázky vrcholné anglické gotiky s největší křížovou chodbou a nejstaršími v Anglii fungujícími hodinami z r. 1386. Závěr dne patřil „Stonehenge“ – nejslavnějšímu pravěkému monumentu v Evropě, jež se stavěl již od r. 3 000 př. Kr. Večer jsme opět strávili v anglických rodinách. Čtvrtý den – 21. květen – začal v městečku Stratford nad Avonou prohlídkou Shakespearova muzea, rodného domu s původními interiéry i s virtuálními moderními programy a filmovým komentářem, končící autentickým sledováním ukázek jeho vrcholných dramat v podání dobově oděných herců. Odpoledne jsme se přesunuli do Oxfordu, jež se pyšní nejstarší britskou univerzitou. Nevšední zážitek v nás zanechala prohlídka kolejí s jídelnou (místo filmování Harryho Pottera), katedrála, čtvercové nádvoří… Po návratu do Abingdonu (20 minut jízdy autobusem od Oxfordu) jsme prožili další večer a noc u našich anglických hostitelů. Po páteční snídani (22. května) jsme odjeli do městečka Windsor na prohlídku zámku – víkendové rezidence královny a její rodiny. Zaujala nás pozdně gotická kaple sv. Jiří, zpřístupněné přepychové starodávné reprezentační síně (některé kontrastně vybavené počítačovými výukovými programy či pracovními listy pro školní výpravy), výměna stráží i koncert nápadně krojované královské dechové hudby. Škoda, že nám nezbyl čas na procházku k „Eton College“, nejstarší soukromé chlapecké škole – místu studií synů princezny Diany a prince Charlese. Poslední půlden v Anglii patřil opět Londýnu a jeho proslulým místům: Parlament ( neogotické stavbě vévodí hodinová věž se 14ti tunovým zvonem „Big Ben“), Westminsterské opatství ( místo posledního odpočinku významných britských osobností i královských svateb), „Horse Guards“ (stráže na koni), Trafalgarské náměstí se sloupem a bronzovými sochami lvů, „Piccadilly Circus“ (náměstí typické obrovskými světelnými reklamami), „Buckinghamský palác se sochou královny Victorie, „Covent Garden“(trh a oblíbené místo pouličních umělců), „St. Jame´s Park“ (nejstarší park v Londýně se spoustou krotkých živočichů)… Přicházející soumrak korunovala půlhodinová projížďka na 135 m vysokém obřím kole „London Eye“, při níž jsme se rozloučili se známými dominantami Londýna jako na dlani. V noci z 22. na 23. května projeli Eurotunnelem a v brzkých ranních hodinách jsme se opět ocitli v Evropě. Po probdělé noci nás nekonečné belgické a německé dálnice ukolébaly k milosrdnému dopolednímu spánku. V půl osmé večer jsme v pořádku doma v Pardubicích. Ručička tachometru ukazuje najetých 3 500 kilometrů! Jsme plni nevšedních zážitků, poznali jsme historickou i moderní tvář Velké Británie. Nezapomenutelné vzpomínky zůstanou i na místní rodiny, v jejichž domácnostech jsme byli ubytováni a otestovali si poprvé své komunikační schopnosti v angličtině. Obstát ve dvanácti letech v novém cizojazyčném prostředí – to byla opravdu velká zkouška. Již není pochybností o potřebnosti zvládnutí tohoto nejfrektovanějšího světového jazyka. Čas ukáže, jak pevná zůstanou navázaná přátelství,… kdo se třeba vydá „po letech na studia např. do Oxfordu“ do již „starých známých míst“, která poznal v době docházky na ZŠ… Cesta „šesťáků“do Anglie, jíž předcházelo vzorně zvládnuté absolvování náročných jarních koncertních akcí (krajská soutěž DPS v Holicích, celostátní sborová soutěž „Zahrada písní“ v Praze, slavnostní 300. koncert jubilejní 20. sezóny v historii tělesa) se jim stala symbolickou odměnou za jejich dosavadní velmi úspěšnou činnost v DPS CARMINA. “

Mgr. Ivana Bednářová, učitelka ZŠ Prodloužená – Pardubice a sbormistryně Carminy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>