Vánoční koncert DPS „Carmina pětadvacetiletá“

web_carmina_magoš_2Kdo chtěl zažít naživo tu pravou adventní atmosféru s neopakovatelnou hudební „hostinou“, si nenechal ujít narozeninový koncert DPS Carmina tříd s rozšířenou výukou hudební výchovy při ZŠ Pardubice – Polabiny 2, který si v prosinci 2014 připomněl úctyhodné „čtvrt století“ svého trvání.

Vyvrcholení oslav se konalo 4. prosince v hudebním sále Magistrátu města Pardubic od 18 hodin, kdy se za sbormistrovského vedení zakladatelky sboru Mgr. Ivy Bednářové, klavírní spolupráce Ondřeje Hromádka a aktivních rodičů tř. 5. A z Občanského sdružení Carmina uskutečnila jedinečná koncertní akce závěru jubilejní sezóny s názvem „Carmina pětadvacetiletá“.

Do posledního detailu promyšlená dramaturgie vánočního programu, kterou provázelo pravou atmosféru adventu navozující kostýmové vybavení i něžný svit lucerniček zpěváčků, se nesla v převažujícím duchu skladatelů „Roku české hudby 2014“ od jásavých barokních „trvalek“ až po populární vánoční písně a novinky soudobých autorů.

Krom „ostříleného“ oddělení DPS Carmina třídy 5. A s RVHv své vánoční „poprvé“ v účasti na koncertu zažili i čerství prvňáčci z DPS Carmina 1. A s RVHv. (Starší kamarádi pro ně mj. jako překvapení složili a zazpívali „uvítací“ píseň s vánočním motivem.) Obě třídy se předvedly nejen jako dílčí kolektivy, ale také spojily své hlasy při provedení premiérově nastudované suity líbezných českých a moravských koled. Nejen při nich vystoupili také pěvečtí a instrumentální sólisté z řad dětí. Nechybělo ani autentické vánoční vytrubování spoluúčinkujících hostů – Jaroslava Zavřela na sólovou trubku za klavírní spolupráce Ludiše Jíchové – pedagogů partnerské ZUŠ Lonkova.

Výjimečný ráz podvečeru plnému překrásné vánoční hudby a zpěvu dodal i slavnostní křest právě vydaného almanachu „Carmina pětadvacetiletá“, jenž zachycuje historii a podrobný přehled koncertní činnosti DPS CARMINA v letech 1989 – 2014.

Z jeho úvodu alespoň citujme příspěvek PhDr. Jaroslavy Mackové – muzikoložky s dlouholetým zaměřením na oblast dětské sborové tvorby, porotkyně soutěží dětských pěveckých sborů v České republice a členky odborné lektorské skupiny NIPOS ARTAMA Praha:

„Pardubický dětský pěvecký sbor Carmina oslavuje 25 let. Tedy čtvrt století intenzivní a zajímavé činnosti, během kterého si sbor vydobyl své nepřehlédnutelné místo v početné pardubické sborové rodině.

Koncertní vystoupení pro posluchače v Pardubicích i v dalších blízkých i vzdálenějších místech, setkání i přímo spolupráce se současnými hudebními skladateli, pravidelná úspěšná účast na celostátních přehlídkách dětských sborů i v některých mezinárodních soutěžích, nahrávání CD a mnoho dalšího, to vše řadí Carminu trvale mezi naše výrazné školní sbory.

Samozřejmě jako u všech dětských sborů, nejdůležitější z toho všeho jsou právě děti. Nevím přesné číslo, ale za tu dobu jich působily ve sboru jistě stovky. Spolu se zajímavým sborovým životem získaly zde bezprostřední vztah k hudbě a smysl pro její řád a také mnoho zážitků, které jim život ve sboru přinášel. Zásluhu o to vše má samozřejmě zakladatelka sboru a po celé to čtvrtstoletí jeho jediná sbormistryně Mgr. Ivana Bednářová. Práci s dětmi nechápala nikdy jen jako zaměstnání, ale přímo jako své životní poslání. Výsledkem je jubileum, které právě teď uzavírá významnou etapu této práce. A přejme jí i dětem, aby bylo současně vykročením do dalšího čtvrtstoletí krásného dětského sboru.“

Sboru přišla osobně popřát řada osobností, hudebních příznivců, spolupracovníků, absolventů a rodičů současných i bývalých členů. Všichni posluchači ve zcela zaplněných prostorách hudebního sálu dlouze aplaudovali malým zpěváčkům k obdivuhodnému a působivému výkonu. Byl to nádherný večer, na který se jen tak nezapomene.

Za Občanské sdružení CARMINA – Iva Bednářová – sbormistryně

web_carmina_magoš              web_carmina_magoš_1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>