Sbormistryně

                    Ivana Bednářová – sbormistryně

 

 Bedn.1

U zrodu dětského pěveckého sboru CARMINA při ZŠ Pardubice – Polabiny 2 v letech 1989/90 stála mladá, ale ve sborovém zpívání zkušená pardubická rodačka Mgr. Ivana Bednářová. Se sborovým zpěvem se poprvé setkala již v dětství na ZŠ Dašická a ZUŠ v Havlíčkově ulici. Naplno se mu začala věnovat od roku 1974 v Pardubickém dětském sboru, jeho dívčí komorní skupině Iuventus Cantans a později se stala členkou Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice. Tyto bohaté zkušenosti, odborně završené absolutoriem Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové, kde vystudovala aprobaci učitelství se specializací na hudební výchovu, jí usnadnily vstup do nové profese – sbormistryně dětského sboru.

Dnes se Ivana Bednářová řadí k předním sbormistrům s pedagogickým zaměřením na práci s dětmi ve třídách s RVHv. Je známá především jako talentovaná, zapálená, pracovitá a emotivní hudebnice, jež svým nesmírným úsilím, obětavostí, trpělivostí, koncepční prací, vysoce aktivním přístupem nejen v oblasti umělecké, ale i v manažersko-organizační sféře Občanského sdružení CARMINA  a konečně soustavným sebevzděláváním v Klubu sbormistrů přivedla CARMINU na dnešní vysokou úroveň. Sborovému zpěvu v podstatě plně zasvětila svůj život.

 

Na ZŠ v Pardubicích – Polabinách pedagogicky působí od r. 1988; kde mj. zastává i funkci vedoucí metodického orgánu pro třídy s RVHv. Krom desítek uskutečněných ukázkových hodin hudební výchovy a sborového zpěvu se průběžně věnuje i budoucím učitelům. Opakovaně vedla a koordinovala po odborné stránce souvislou pedagogickou praxi z hudební teorie a sborového zpěvu několika posluchačů absolventských ročníků Konzervatoře Pardubice či katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty (nyní Univerzity) v Hradci Králové. Poskytla řadu materiálů a cenných podkladů o koncepci výuky RVHv na ZŠ Prodloužená i ve sboru CARMINA, které vedly studující k napsání diplomových a absolventských prací. Také pro žáky tříd s RVHv zpracovala a interně vydala nepřeberné množství na „míru šitých“ učebních pomůcek a výukových materiálů. Z publikační činnosti jmenujme alespoň (díky 11 dílům vzorně vedených sborových kronik) autorství Almanachů v knižní podobě k 15.,  20. a 25. výročí sboru (2004, 2009 a 2014) a Almanachu k 20. výročí založení tříd s RVHv při ZŠ Pardubice – Polabiny (2007). Dále je mj. i autorkou grafického návrhu loga DPS CARMINA.

 

Během 25-tileté historie sbormistryně Ivana Bednářová vystoupila s DPS CARMINA na více než  425 koncertech v tuzemsku  (mj. se špičkovým  profesionálním tělesem Komorní filharmonie Pardubice a orchestrem Konzervatoře Pardubice) a 16krát reprezentovala svou vlast v 11 evropských zemích (Německo, Wales, Rakousko, Holandsko, Belgie, Itálie, Slovensko, Francie, Polsko, Maďarsko, Anglie, Švýcarsko).

 

Pod vedením své zakladatelky má sbor kromě živého natáčení na svém kontě 12 vydaných CD a AC; autorské CD Jana Kratochvíla „Kam asi letí ptáci“ bylo dokonce jako vzorové schváleno MŠMT k výuce hudební výchovy v České republice.

 

Sbormistryně vždy vedla CARMINU k bohaté šíři repertoáru včetně nastudování rozsáhlejších titulů.  Cenná je i její osobní spolupráce s předními soudobými hudebními skladateli (Jan Vičar, Jiří Teml, Jolana Seidlová, Jan Kratochvíl atd.). Od roku 1994 působí též jako porotce na pěveckých soutěžích pardubického regionu. V roce 1999 navázala spolupráci, která vyústila v pravidelné pracovní (2001 a 2002) a dodnes trvající  kontakty s Českým chlapeckým sborem BONI  PUERI a jeho Soukromou základní uměleckou školou sborového zpěvu z Hradce Králové. Od roku 2003 figuruje její jméno ve Slovníku českých sborových dirigentů.

 

Ivana Bednářová se s CARMINOU opakovaně zúčastnila prestižních mezinárodních (Neerpelt, Festa musicale Olomouc, ZpívejFest Vyškov) a uznávaných celostátních či regionálních soutěží DPS a sólistů s převahou zlatých cen; jejich množství se počítá už na desítky. Stojí např.  u zisku titul „Absolutní vítěz kategorie“ pro mladší DPS i u několikanásobné nominace DPS CARMINA do ústředního kola soutěží ŠDPS. O kvalitách sboru svědčí vedle pozitivních ohlasů hudebních odborníků a recenzí celá řada metodických ukázkových hodin včetně pochvalných hodnocení nejvyšších školských orgánů.

 

Za výsledky práce obdržela sbormistryně Ivana Bednářová různá ocenění. Již v roce 1992 získala na II. národní soutěži školních dětských pěveckých sborů  cenu „Za příkladnou hlasovou výchovu“. V dalších letech pak následovala udělení zvláštních ocenění  „Za scénické provedení suity „Ahoj, moře!“, „Za příkladnou dramaturgii soutěžního programu“, „Za citlivé vedení sboru“, „Za nejlepší provedení povinné soutěžní skladby – lidové písně“, „Za nápaditou dramaturgii“ , „Za příkladnou didaktickou práci“, „Za kreativní práci s dětskými zpěváky i instrumentalisty“ atd.

 

V roce 2001 byla CARMINA a její sbormistryně  nominována Českou hudební společností v Praze na ocenění Ministerstva kultury ČR za rok 2000; v březnu 2011 pak Unií českých pěveckých sborů na cenu „Sbor roku 2010“ v kategorii dětských pěveckých sborů. V prosinci 2013 byla zakladatelka a sbormistryně dětského pěveckého sboru CARMINA Mgr. Ivana Bednářová oceněna „Medailí města Pardubic“ za celoživotní a dlouholetou práci v oblasti školství.

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>